Doposud bylo použití vápenatých fluidních popílků při výrobě cementu a betonu nemožné. To už však neplatí. EKO cement přichází s novou technologií, která aplikaci vápenatých popílků do cementu i betonu umožňuje.

Společnost EKO cement vlastní užitné vzory řešící tuto technologii i nutné certifikáty.

FILER JAKO PÓROVITÉ KAMENIVO

upravený fluidní popílek Alpiq Kladno, Alpiq Zlín

Obchodní kontakt:
Anatol Špak
jednatel
+420 734 360 885
spak@eko-cement.cz

 

FC CEMENT

Portlandský směsný cement, volně ložený
CEM II/B-M (S-W) 42,5 N

Provozovna: areál Elektrárny Mělník, Horní Počaply

Objednávky FC cementu:
Anatol Špak
jednatel
+420 734 360 885
spak@eko-cement.cz